System sygnalizacji pożarowej

Na terenie większych obiektów koniecznym jest stosowanie systemów oraz instalacji pozwalających maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz komfort osób przebywających na ich terenie. W niektórych przypadkach zastosowanie danych urządzeń czy instalacji jest obligatoryjne i jest uwarunkowane od przepisów obowiązujących w danym kraju. W nowoczesnych obiektach powszechnie stosowane są między innymi: wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wodociągi, kanalizacja oraz elektryka.

Rodzaje sygnalizatorów przeciwpożarowych

Sygnalizatory przeciwpożaroweNie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że w takich obiektach jak chociażby galerie handlowe, muzea, kina, teatry oraz inne, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób zachodzi konieczność instalacji dodatkowych systemów. Największym zagrożeniem w takim przypadku jest bowiem pożar, który może wystąpić na terenie budynku. Właśnie dlatego obiekty są wyposażane w kompletne systemy mające na celu jak najszybciej wykryć zagrożenie oraz zaalarmować nie tylko odpowiednie służby lecz również osoby przebywające na terenie danego budynku.  W skład systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą między innymi: czujki, centralki, ręczne ostrzegacze, stałe urządzenia gaśnicze, klapy dymne, sygnalizatory w różnych postaciach czy puszki instalacyjne. Każdy z tych elementów ma za zadanie spełnić określoną funkcję w warunkach wystąpienia pożaru. Sygnalizatory przeciwpożarowe mają za zadanie przekazać jasną i jednoznaczną informację o wystąpieniu zagrożenia tak żeby mogła rozpocząć się ewakuacja ludzi. Do tego celu stosowane są między innymi sygnalizatory: akustyczne, akustyczne z komunikatem głosowym, akustyczno-optyczne czy głosowe. Każde z tych urządzeń ma swoje określone zastosowanie. Podstawowym elementem jest sygnalizator akustyczny. Opcjonalnie w określonych warunkach (wysokie natężenie hałasu, praca w ochronnikach słuchu czy obecność osób niedosłyszących) może zachodzić konieczność zastosowania dodatkowej sygnalizacji optycznej.

Oprócz tego często w obiektach takich jak hotele, hostele czy inne miejsca noclegowe, gdzie w trakcie doby może przebywać wiele różnych osób posługujących się różnymi językami zachodzi potrzeba stosowania sygnalizatorów głosowych. Umożliwiają one bowiem generowanie sygnału alarmowego uzupełnionego wielojęzycznym komunikatem głosowym. Warto dodać, że wszystkie te urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia wydawane przez jednostkę notyfikowaną. W takiej instytucji sprawdzana jest zgodność produktu z odpowiednimi normami, które określają wymogi jakie muszą te urządzenia spełnić.

System sygnalizacji pożarowej
Przewiń do góry