Rodzaje ochrony przeciwpożarowej w budynkach

Zmiany przepisów wymuszają na zarządcach dostosowanie stanu nieruchomości do aktualnych wymogów. Dotyczy to zarówno obiektów już istniejących jak i tych znajdujących się w fazie projektu. Każdy obiekt musi być bowiem wyposażony w instalacje zapewniające jego bezpieczne oraz komfortowe użytkowanie. Można tutaj wymienić chociażby systemy bytowe takie jak: elektryka, ogrzewanie, wentylacja czy wodociągi. Niemniej jednak na terenie niektórych budynków zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań, które zapewniają również ochronę w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zagrożeń.

Kto sporządza ekspertyzę ppoż?

ekspertyza przeciwpożarowaJednym z nich jest z całą pewnością wystąpienie otwartego ognia, który może powodować nie tylko zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lecz również duże straty materialne. Właśnie dlatego w obowiązujących aktach prawnych znajdują się zapisy odnośnie ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów. W trakcie projektowania koniecznym jest uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony biernej, w skład której wchodzą między innymi rodzaj materiałów konstrukcyjnych czy sposób wykonania przegród i przepustów. W momencie wykonywania obiektu koniecznym jest zainstalowanie w nim systemu sygnalizacji pożarowej, która składać się może z wielu części składowych. Warto tutaj wymienić chociażby: czujki, centralki, sygnalizatory, puszki, ręczne ostrzegacze czy stałe urządzenia gaśnicze. Jak widać zakres prac w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony jest dosyć szeroki. Właśnie dlatego w celu sprawdzenia czy wszystkie urządzenia oraz zabezpieczenia działają prawidłowo jest wykonywana ekspertyza przeciwpożarowa, która ma na celu stwierdzenie zgodności z przepisami lub wyłapanie nieścisłości i uchybień. Proces ten jest przeważnie przeprowadzany przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a więc osoby posiadające bardzo gruntowną wiedzę, doświadczenie oraz co najważniejsze uprawnienia. Poprzedza ona często odbiór obiektu przez stosowne organy państwowe.

Jest ona niezwykle istotna. Co więcej ekspertyza jest bardzo ważnym dokumentem, który może się również przydać w momencie kontroli służb państwa. Czynność ta jest szczególnie polecana zarządcą, którzy muszą dostosować budynek do zmieniających się przepisów prawnych. W takim przypadku warto porozumieć się z rzeczoznawcą co do formy i zakresu ekspertyzy. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów mają jasną i klarowną sytuację co do tego, które obszary należy poprawić oraz zmodyfikować. Działania mogą na przykład obejmować wymianę części systemu i urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

Rodzaje ochrony przeciwpożarowej w budynkach
Przewiń do góry