Obowiązki geologa w badaniu gruntu

Wybierając zawód geodety kierowałem się ciekawością świata oraz pracą na świeżym powietrzu, podczas której nie ma dwóch takich samych projektów. Zagadnienia związane z tym fachem również mnie interesowały, ponieważ lubiłem uczyć się geografii, matematyki i fizyki. Jednak do ukończenia szkoły i egzaminu zawodowego jeszcze daleka droga, a tymczasem czekały na mnie praktyki zawodowe.

Praktyki szkolne przy badaniu gruntu

badanie gruntuUcząc się w technikum, oprócz typowych przedmiotów dla wszystkich rodzajów szkół średnich, miałem do czynienia także z takimi przygotowującymi do fachu. W ramach nich, w wakacje, musiałem odbyć miesięczne praktyki, dzięki którym mógłbym poznać zawód geodety od strony praktycznej. Już od wiosny szukałem odpowiedniej firmy, u której mógłbym odbyć ten staż, jednocześnie czegoś się ucząc. Pewne znane w regionie przedsiębiorstwo geologiczne zgodziło się mnie przyjąć na praktykę, z czego bardzo się ucieszyłem. Pierwszym projektem, które wykonywaliśmy, było badanie gruntu pod budowę domu jednorodzinnego. Było to dość ważne i odpowiednie zadanie, przy którym raczej tylko pomagałem, przypatrując się starszym kolegom. Objaśniali mi konieczność takich badań oraz sposób korzystania ze sprzętów pomiarowych. Swoje obowiązki zaczęliśmy od wykonania kilku odwiertów na terenie działki. Były one na głębokość około 5 metrów, a miały za zadanie określenie poziomu wód gruntowych oraz kategorię gruntu. Dzięki temu projektant domu będzie w stanie dobrać odpowiednie materiały pod fundamenty domu oraz ilość niezbędnego uzbrojenia. W naszym badaniu okazało się, że zwierciadło wód gruntowych jest nisko, dlatego kierownik wybrał mnie, abym pobrał próbki do analizy laboratoryjnej, która określi wpływ wody na beton i stal. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ pierwszy mogłem wykonać zadanie samodzielne. Po dokonaniu odwiertu i pobraniu wody, kolega zaczął badanie podłoża – określenie z jakich warstw jest złożona oraz ich właściwości fizycznych. Przyglądałem się temu bardzo uważnie, ponieważ wspominali nam o tej czynności nauczyciele, jednak szkoła nie posiada takiej klasy sprzętu. Geolog sprawdzał zachowanie ziemi pod wpływem drgań oraz innych możliwych zjawisk.

Badanie to trwało cały dzień i byłem po nim naprawdę zmęczony. Oprócz wykorzystania dużej wiedzy merytorycznej, praca geologa to też sporo wysiłku fizycznego. Podczas tego zadania i następnych w kolejnych dniach bardzo wiele się nauczyłem. Późniejsze projekty, jakie realizowałem na praktyce szkolnej, utwierdziły mnie, że chciałbym to robić w przyszłości.

Obowiązki geologa w badaniu gruntu
Przewiń do góry