Indeks usług architektoniczych

W całej Polsce jest bardzo duża ilość architektów, którzy mają ogólną specjalizację i w sposób kompleksowy zajmują się wszystkimi rodzajami budowli bez podziału na kategorie akceptowane lub nie. Warto uzmysłowić sobie ogrom pracy architekta i to, że nie jest to osoba, która zajmuje się jedynie, w sensie potocznym, przygotowaniem dokumentów projektowych. Zakres obowiązków, wiedzy i umiejętności predysponują go do zdecydowanie szerszego zakresu usług.

Kompleksowość prac architektonicznych

architekci WrocławStandardowy zakres usług biura architektonicznego to doradztwo i prace o charakterze projektowo-koncepcyjnym. W zakres usług o charakterze doradczym znajduje się głównie doradztwo z zakresu studium wykonalności danego projektu, analiza planów zagospodarowania projektu, pozyskanie warunków przyłączeń oraz opracowywanie wniosków urzędowych na potrzeby realizacji w/w koncepcji. W zakresie prac projektowych, zazwyczaj architekci nie dzielą się na specjalizacje. Rynek architektów w Polsce jest wystarczająco duży, żeby uświadomić sobie, że każde zlecenie jest wartościowe. Dlatego też, architekt który już pojmie ogólne zasady projektowania, w większości przypadków, zajmuje się projektowaniem o charakterze kompleksowym: projektami zabudowy mieszkalnej o charakterze wielorodzinnym, projektami zabudowy mieszkalnej o charakterze jednorodzinnym, projektami hal magazynowych, projektami budynków usługowych, przemysłowych oraz, w wielu przypadkach, projektami wnętrz. Projektowanie wnętrz może mieć charakter wielowymiarowy. W przypadku zabudowy o charakterze mieszkalnym będzie to polegać na zaprojektowania wnętrza dowolnego domostwa, natomiast w przypadku realizacji projektu o charakterze usługowym bądź przemysłowym, architekt będzie projektował wytyczne ergonomicznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni hali bądź innego obiektu o danej charakterystyce. Każdą z tych rzeczy zajmą się dobrzy architekci Wrocław jest miastem, w którym bardzo prężnie działają dwie uczelnie, które rokrocznie wypuszczają w świat absolwentów architektury, tj. Politechnika Wrocławska oraz Akademia Sztuk Pięknych.

Standardowy model działania architektów opiera się na wytycznych, opisanych przeze mnie powyżej. Architekci starają się działać w sposób kompleksowy i nie zamykają się na propozycję projektowania wykraczającą poza ich specjalizację w sposób ścisły. Powierzając pracę nad projektem danemu architektowi, warto zwrócić uwagę, czy realizacja projektu odbędzie się w sposób kompleksowy, co pozwoli nam zaoszczędzić czas i pieniądze.

Indeks usług architektoniczych
Przewiń do góry